Zile Internaţionale

17 mai

În preajma Zilei Internaţionale a Familiei (15 mai), pe 17 mai 2022, AFCEDO a participat, prin coordonatorul de programe naţionale şi internaţionale, doamna Lucreţia Băluţă, la Simpozionul „Familia, resurse şi responsabilităţi într-o lume în schimbare”, aflat la a X-a ediţiei, organizat de colectivul de cadre didactice ale Grădiniţei „Înşir’te Mărgărite”, Bucureşti.

Evenimentul educaţional s-a bucurat de prezenţa doamnei inspector şcolar pentru management instituţional, profesor Codruţa Ermilia Vitan, doamnei inspector de specialitate învăţământ preşcolar Sector 4, profesor Carmen Mihaela Vladu, doamnei profesor metodist Casa Corpului Didactic Bucureşti, Teodora Păun Huang, şi doamnei Silvia Borţeanu, reprezentant Casa Corpului Didactic Bucureşti.

Pentru anul 2022, tema aleasă de ONU pentru celebrarea Zilei Internaţionale a Familiei a fost „Familia şi urbanizarea”.

22 martie

Ziua Internaţională a Apei, 22 martie 2022, a fost sărbătorită de AFCEDO prin participarea la un eveniment-competiţie inedit organizat de Hi-Teach Israel, în colaborare cu Districtul Rotary 2241 Romania-Republica Moldova, în cadrul Programului Rotary Hands Across Water.

În cadrul competiţiei au participat 65 de şcoli, din 9 ţări (România, Republica Moldova, Ucraina, Albania, Lituania, Polonia, Kosovo, SUA, Israel), care au avut ca misiune să conceapă proiecte colaborative de tip STEM, prin care să propună soluţii de prezervare a apei, de dezvoltare durabilă, de protejare a mediului etc.

Ingenioase şi inovative, proiectele s-au centrat fie asupra unor cercetări comparative a calităţii apei, fie asupra unor propuneri tehnice concrete pentru economisire, filtrare a apei, colectare şi irigare şi/sau de conştientizare şi sensibilizare a consumatorului, demonstrând nu numai o gândire analitică şi matură a elevilor participanţi, ci şi o abordare responsabilă a problematicii protejării resurselor de apă, o componentă esenţială a zestrei naturale a lumii.

După cuvintele de deschidere susţinute de partenerii proiectului, din care vom menţiona intervenţia domnului dr. inginer Florin Iliescu, cu o contribuţie inovatoare la conceperea şi derularea programului, au intrat în scenă elevii şi profesorii coordonatori, care şi-au susţinut, uneori cu emoţii, ideile.

Din partea României, în cadrul evenimentului, au prezentat proiectele finaliste Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, din Constanţa (profesori coordonatori Arif Andaluzia şi Adriana Simona Popescu; elevi Delia Vasile şi Yasmin Amet) şi, respectiv, Colegiul Naţional „Emanoil Gojdu”, Oradea (profesor coordonator Bako Liana; elevi Ştefan Abrudan şi Bianca Frăţilă).

Aceştia din urmă au ales o temă de mare interes şi puţin cunoscută, şi anume volumul consumului de apă utilizată pentru producţia de hrană şi obiecte de larg consum. Ştiaţi că, de exemplu, pentru realizarea unei perechi de blugi est nevoie de 11000 l de apă şi că pentru fabricarea a 200 g de salam se consumă 3100 l apă? Problema acestui consum este în sine importantă, dar devine esenţială când, prin irosirea hranei şi a textilelor, această apă se pierde fără folos. Într-un singur an, o persoană obişnuită aruncă 130 de kg de mâncare şi, respectiv, 11 kg de textile. Prin utilizarea responsabilă a hranei şi produselor de îmbrăcăminte, s-ar putea economisi un volum important de apă.

Elevii din Constanţa, la rândul lor, au prezentat un proiect axat pe analiza comparativă a calităţii apei de la robinet şi a celei îmbuteliate. Cercetarea a presupus derularea uni sondaj privind preferinţele consumatorului, analiza sistemului de alimentare cu apă şi o analiză experimentală de laborator. Dacă cercetarea a concluzionat că ambele surse de apă sunt sigure (fără miros, culoare sau gust specific; fără microorganisme; pH în limitele normale), problemele legate de consumul de apă îmbuteliată ţin de producerea deşeurilor din plastic şi de costurile de apă implicate în procesul de producţie.

Evenimentul, un adevărat succes, s-a încheiat într-o modalitate interactivă, cu un quiz pe tema cunoştinţelor despre apă dobândite.

24 ianuarie

Ziua Internațională a Educației (Instituită de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția 73/25), cu scopul de a marca rolul educației pentru pace și dezvoltare.

În 2022, se marchează a patra celebrare a zilei, sub tema: „Schimbare de curs, transformare în educaţie”, temă care doreşte a semnala că este necesar să se concretizeze mai bine dreptul la educaţie al fiecărei persoane, pentru construirea unui viitor sustenabil şi incluziv.

Astfel, se doreşte ca tematica să genereze dezbateri în jurul ideii de consolidare a educaţiei, atât ca demers public, cât şi ca bun deschis tuturor, printre subiectele importante şi actuale regăsindu-se: transformarea digitală a educaţiei şi sprijinirea eforturilor profesorilor şi formatorilor.  

Mai multe detalii:

4 noiembrie

Statele membre UNESCO au declarat prima joi a lunii noiembrie Zi Internaţională împotriva Violenţei, Bullying-ului şi Cyberbullying-ului în şcoală, recunoscând astfel că violenţa în toate formele sale reprezintă o încălcare a drepturilor copilului la educaţie, sănătate şi bunăstare.

În 2021, această zi se celebrează pe 4 noiembrie, cu tema: „Gestionarea cyberbullying-ului şi a altor forme de violenţă online împotriva copiilor”, care are ca obiectiv conştientizarea publică a faptului că, pe parcursul şcolii online, hărţuirile online au cunoscut o creştere îngrijorătoare. La nivelul Europei, de exemplu, un procent de 44% dintre copiii care au avut o experienţă de tip cyberbullying anterioară crizei pandemice au declarat că intensitatea resimţită a atacurilor a crescut în perioada de lockdown.

De aceea, chiar dacă fenomenul de hărţuire online nu se limitează la experienţa şcolii online, sistemul de educaţie joacă un rol important în gestionare siguranţei digitale. De asemenea, celebrarea acestei zi încearcă să tragă un semnal de alarmă pentru părinţi, adulţi, societatea civilă, autorităţi responsabile şi entităţi ale industriei tehnologice cu privire la propriile responsabilităţi în crearea unui climat lipsit de violenţă şi sigur pentru copii.

Mai multe detalii:

https://en.unesco.org/commemorations/dayagainstschoolviolenceandbullying

Fotografie de RODNAE Productions pe Pexels.com

5 octombrie

Ziua Internaţională a Profesorului

Ziua de 5 octombrie, ca ocazie de celebrare a cadrelor didactice, a fost stabilită de UNICEF în colaborare cu Organizaţia Mondială a Muncii.

Pentru anul 2021, s-a stabilit ca temă a evenimentelor organizate la nivel mondial: „Profesorii, în centrul recuperării educaţionale” în perioada crizei pandemice.

Mai multe detalii: https://en.unesco.org/commemorations/worldteachersday

Foto: Afiş oficial UNESCO

2 octombrie

Ziua Internaţională a Non-violenţei

Ziua Internaţională a Non-violenţei este sărbătorită la nivel global, ca oportunitate de a promova o cultură a păcii şi securităţii şi de a aduce în atenţia publicului nevoia de toleranţă reciprocă la nivelul societăţii. Aceasta a fost stabilită pe 2 octombrie, ziua de naştere a lui Mahatma Gandhi.

Mai multe detalii: https://www.un.org/en/observances/non-violence-day

9 septembrie

Ziua Internaţională pentru Protejarea Educaţiei de Atacuri armate

Începând cu anul 2020, ziua de 9 septembrie a fost declarată la nivel ONU (prin Rezoluţia nr. 74/275 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, https://undocs.org/A/RES/74/275) drept Ziua Internaţională pentru Protejarea Educaţiei de Atacuri armate. Scopul acestei decizii a fost acela de a se conştientiza public o gravă problemă de încălcare a dreptului la educaţie. În ultimii 5 ani, mai mult de 22 000 de elevi şi profesori au fost răniţi sau ucişi în timpul unui conflict armat, iar 93 de ţări au experimentat pe teritoriul lor conflicte care au condus la afectarea dreptului la educaţie, la viaţă şi securitate. 

Foto:UNICEF/UN0309055/Kocic

Mai multe detalii: https://en.unesco.org/commemorations/protecteducationfromattack

8 septembrie

Ziua Internaţională pentru Alfabetizare

Ziua Internaţională pentru Alfabetizare a fost stabilită la nivel UNESCO în 1966, pentru a aminti publicului larg importanţa alfabetizării, ca parte fundamentală a concretizării drepturilor şi respectării demnităţii umane.

Din păcate, statisticile arată că 773 milioane de adulţi şi tineri, la nivel internaţional, nu sunt alfabetizaţi, iar 617 milioane de copii şi adolescenţi nu deţin un grad mulţumitor de abilităţi de citire.

Mai multe detalii: https://www.un.org/en/observances/literacy-day

Foto: UNESCO, afişul Conferinţei dedicate Zilei Internaţionale pentru Alfabetizare

7 septembrie

La 7 septembrie, ONU serbează Ziua Internaţională a Aerului Curat. Pentru anul 2021, tema aleasă pune accent pe aspectele sanitare ale poluării şi îşi propune să înglobeze alte probleme importante, precum schimbările climatice, sănătatea planetei şi a populaţiilor, dezvoltarea durabilă.

După cum se ştie, Programul de dezvoltare durabilă 2030 defineşte standarde precise pentru protejarea mediului, între care reducerea poluării este fundamentală pentru realizarea celor 17 obiective.

Mai multe detalii: https://www.un.org/fr/observances/clean-air-day