Simpozionul EduCIVICA

10 Decembrie 2021

Lucrările Simpozionului EduCIVICA 2021

Asociaţia pentru Formare Continuă, Educaţie şi Drepturile Omului (AFCEDO) a organizat Simpozionul EduCIVICA online.

Lucrările primei ediţii a Simpozionului EduCIVICA, adresat cadrelor didactice de nivel preuniversitar, s-a derulat sub tema generală „Oportunităţi şi obstacole în predarea disciplinelor educaţie civică/educaţie socială”.

Dat fiind profilul asociaţiei AFCEDO, pe de o parte educaţional şi, pe de altă parte, de promovare a drepturilor, Simpozionul s-a derulat, nu întâmplător, pe data de 10 Decembrie, Ziua internaţională a drepturilor omului. O zi în care, mai mult decât oricând, trebuie să ne reamintim că respectarea propriilor drepturi şi ale celor din jur începe cu înţelegerea şi promovarea acestora.

Şi ce pas mai important în înţelegerea şi concretizarea acestor drepturi decât dezbaterea unor subiecte din sfera educaţiei pentru o cetăţenie democratică?

Astfel, lucrările primite – cele care vor apărea în revista Simpozionului şi cele care au făcut obiectul prezentărilor – au oferit perspective diferite asupra înţelegerii şi actualizării drepturilor, asupra contribuţiei disciplinelor discutate la crearea unei culturi a cetăţeniei democratice pentru micii cetăţeni de azi şi cetăţenii responsabili de mâine.

Ne-am bucurat de lucrări valoroase, care şi-au propus şi au reuşit să evidenţieze oportunităţile domeniului, să arate cum un obstacol poate deveni o oportunitate, prin creativitate şi dedicaţie, dar şi intervenţii care, printr-o abordare transdisciplinară sau transversală,  au demonstrat cum se pot crea noi oportunităţi.

De asemenea, Simpozionul a beneficiat de prezenţa unui număr important de participanţi, cu o diversitate impresionată a background-ului profesional, cu reprezentanţi de la nivelul întregii ţări, de la toate nivelurilor de învăţământ preuniversitar şi cu reprezentanţi ai mai multor instituţii, precum CJRAE, Palatul copiilor.

Lucrările Simpozionului EduCIVICA 2021

Lucrările moderate de Silvia Iorgulescu, formator cu experienţă în domeniul drepturilor omului, au fost deschise cu un Cuvânt introductiv, intrându-se apoi în sesiunea de lucru, prezentări şi discuţii, pe ordinea de zi regăsindu-se intervenţiile:

Adriana CIREŞ, profesor educaţie socială, Şcoala Gimnazială nr. 117, Bucureşti, PROIECTUL INTERNAŢIONAL ISA ROMÂNIA-NEPAL „ENERGIE DURABILĂ PENTRU VIITOR”

Gabriela CHIRTEŞ, profesor educaţie civică, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca, Camelia NEAGU, profesor educator, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca, alături de un colectiv de elevi şi foşti elevi cu deficienţe de auz: POPA Ioana Nicoleta (studentă, anul I la Facultatea de Informatică, UBB, Cluj); BORTOȘ Claudia (vice-președinte, Asociaţia Naţională a Surzilor din România – ANSR-Filiala Tineret); BURZ Paul, elev, clasa a X-a, GAVRIȘ Cătălin, elev, clasa a X-a, DEAK Denisa Zita, elevă, clasa a IX-a, FURDUI Emanuel, elev, clasa a IX-a (Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca), DEAFLIDER. DE PE BĂNCILE ȘCOLII LA CETĂȚENIE EUROPEANĂ (UN EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ DIDACTICĂ)

Alina Daniela MIHALCEA, profesor învăţământ primar Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, Voluntari, Ilfov, EDUCAŢIA CIVICĂ ŞI DOBÂNDIREA DE COMPETENŢE PENTRU VIAŢĂ

Lucreţia BĂLUŢĂ, coordonator programe naţionale şi internaţionale organizaţia Ecomondia, PROGRAME NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE IMPLEMENTATE ÎN INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNEŞTI

Gabriela Elena ATĂNĂSOAIE, profesor educaţie socială, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu”, Reghin, Mureş, PARADIGMA DREPTURILOR COPILULUI PRIN METODA PROIECTULUI

Georgiana Andreea STĂNCUNA, profesor educaţie financiară, Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş”, Timişoara, EDUCAŢIA SOCIALĂ – O PROVOCARE CONTINUĂ PENTRU TÂNĂRA GENERAŢIE

Florina-Monica PANTEA, profesor învăţământ primar Şcoala Gimnazială Nr. 16, Oradea, VALORIFICAREA OPORTUNITĂŢILOR ŞI MINIMIZAREA OBSTACOLELOR ÎN PREDAREA EDUCAŢIEI CIVICE

Se impune o menţiune specială a cadrelor didactice şi colectivului de elevi şi foşti elevi din cadrul Liceului Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca, care au impresionat prin dedicaţie, pasiune, muncă şi entuziasm şi cărora le vom ţine pumnii pentru competiţia Lider european în care concurează cu proiectul DeafMentors.