Jocul în educaţie 2.0. Gamificarea activităţilor de învăţare

Ce este gamificarea?

Gamificarea reprezintă un domeniu emergent din cadrul specializărilor inteligente, care, la ora actuală, este din ce în ce mai des utilizat în contexte de învăţare.

Bazată pe îmbinarea dintre joc şi tehnologie, gamificarea este o metodă angajantă de a aborda şi înţelege dintr-o perspectivă nouă problemele cotidiene şi sarcinile de lucru, fie că aceste sarcini se derulează în cadrul job-ului, la şcoală sau în alte sfere de viaţă socială.

În educaţie, gamificarea poate sprijini alinierea obiectivelor de învăţare cu noile nevoi de învăţare ale nativilor digitali, determinate de rapidele avansuri tehnologice informaţionale şi comunicaţionale, care un impact important nu numai asupra vieţii şi activităţilor cotidiene ale noilor generaţii, ci şi asupra modalităţii în care percep, absorb şi procesează informaţiile şi activităţile cu valoare educaţională.

Cui se adresează cursul

Cursul este conceput pentru cadrelor didactice, cu precădere de nivel gimnazial şi liceal care îşi doresc să integreze în procesul educaţional tehnologiile digitale, diversificând activităţile de predare-învăţare-evaluare, pentru a spori atractivitatea orelor şi a motiva/implica suplimentar elevii.

Ce vom învăţa

În cadrul cursului, vom prezenta noţiunea de gamificare, ca nou concept util, aplicat cu succes deja pe scară largă în multiple sfere ale vieţii sociale; vom discuta despre elementele şi experienţa de joc şi despre capacitatea acestora de a stârni motivaţia şi implicarea în sarcinile de lucru; vom analiza scopurile educaţionale ale gamificării, precum şi rezultatele ţintite şi atinse prin utilizarea experienţei imersive de tip joc video ca suport al învăţării, vom realiza împreună paşii necesari conceperii unei activităţi gamificate (modelul 6 D) şi vom lucra efectiv cu o platformă educaţională gamificată.

Pentru parcurgerea cursului nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate, dar este util ca participanţii să aibă experienţa minimă de lucru cu instrumente şi aplicaţii digitale.

Teme abordate

Gamificarea. Definirea şi istoricul conceptului. Aplicări ale gamificării

Ce sunt elementele de joc. Piramida elementelor (Mecanica, Dinamica, Componentele). Triada BPL (puncte, embleme, tabele de scor)

Experienţa de joc şi tipologiile jucătorilor

Tipuri de motivaţie în gamificare (intrinsecă şi extrinsecă). Crearea şi menţinerea motivaţiei cu ajutorul gamificării

Scopurile şi rezultatele educaţionale ale gamificării

Conceperea unei activităţi gamificate

Interacţiunea cu o platformă educaţională gamificată pentru conceperea unor activităţi de învăţare

Derulare

Cursul se desfăşoară online, îmbinând activităţile teoretice cu aplicaţii practice şi lucrul în echipe, iar o treime din curs va consta în interacţiunea efectivă cu o platformă educaţională gamificată.

Durată

Cursul are o durată de 10 ore.

Diplome

La finalizarea programului de formare, cursanţii vor primi certificate de absolvire şi adeverinţe cu detalierea temelor parcurse.

Taxa

350 lei.

Înscrieri

FORMULAR ÎNSCRIERE