Simpozionul EduCIVICA

Simpozionul EduCIVICA

REGULAMENT

Simpozionul EduCIVICA, 2021

Organizator:

Asociaţia pentru Formare Continuă, Educaţie şi Drepturile Omului (AFCEDO)

Grup ţintă:

Simpozionul se adresează cadrelor didactice de nivel primar şi, respectiv, gimnazial pentru disciplina educaţie civică/educaţie socială (Educaţie civică; Cultură civică; Studii sociale; Educaţie interculturală; Educaţie pentru cetăţenie democratică; Gândire critică şi drepturile copilului).

Obiective:

 • crearea unui forum de discuţii, dezbateri, schimburi de idei şi bune practici
 • evidenţierea rolului şi importanţei disciplinei educaţie civică/educaţie socială în cadrul ariei curriculare „Om şi societate”
 • valorizarea demersurilor şi eforturilor cadrelor didactice în domeniul transferului de cunoştinţe, creării de abilităţi şi competenţe din sfera cetăţeniei democratice, educaţiei pentru drepturile omului etc.
 • valorificarea experienţei de concepere şi desfăşurare de evenimente, proiecte, activităţi educaţionale suport
 • sprijinirea creării unei reţele de interrelaţionare, comunicare şi sprijin reciproc între cadrele didactice
 • generarea de noi idei, proiecte şi parteneriate

Derulare:

Înscrieri şi trimiterea lucrărilor pentru tema anului 2021

„Oportunităţi şi obstacole în predarea disciplinei educaţie civică/educaţie socială

Prezentarea lucrărilor în cadrul Simpozionul EduCIVICA

Publicarea lucrărilor selectate în revista online a Simpozionului EduCIVICA, cu ISSN

Calendar:

19 octombrie 2021: anunţ de lansare a Simpozionului EduCIVICA

20 octombrie-30 noiembrie 2021: înscrieri şi primirea lucrărilor

30 noiembrie-5 decembrie 2021: verificarea lucrărilor

5 decembrie 2021: comunicarea programului/agendei

10 decembrie 2021: derularea online a Simpozionului EduCIVICA

20 ianuarie 2021: publicarea revistei online a Simpozionului EduCIVICA, cu ISSN

Pentru înscrieri, vă rugăm să completaţi formularul Google forms din link-ul de mai jos.

În cadrul formularului veţi încărca atât lucrarea (dacă este cazul), cât şi dovada achitării taxei de participare.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdagM0F_4-3Dd4apGF2dsjB9c37Ou_TvwWjywECW6L9VzSdLA/viewform?usp=pp_url

Criterii de redactare a lucrărilor:

Lucrările vor fi redactate în fontul Times New Roman, corp de literă 12, tastatură română (Romanian), la 1,5 rânduri; 4-5 pagini (fără numerotare)

Fomatare pagină: stânga 2,5 cm; dreapta: 2 cm; jos: 2 cm; sus: 2 cm.

Titlu: Times New Roman, corp de literă 14, majuscule, aliniere centrală

Autor: funcţia didactică, nume, unitatea de învăţământ; Times New Roman, corp de literă 12; aliniere dreapta

Criterii de prezentare a lucrărilor:

Prezentarea în cadrul Simpozionului EduCIVICA (5-7 minute) se va face pe baza unui material powerpoint.

Revista Simpozionului EduCIVICA

Lucrările vor fi publicate în revista online a Simpozionului EduCIVICA, cu ISSN.

Lucrările:

 • vor respecta criteriile de redactare menţionate mai sus
 • se vor încadra în tema anului 2021: „Oportunităţi şi obstacole în predarea disciplinei educaţie civică/educaţie socială
 • vor prezenta caracter de originalitate
 • vor valorifica experienţa personală de predare

Diplome

Participanţii la Simpozionul EduCIVICA vor primi:

 • diplomă de participare fără lucrare
 • diplomă de participare cu lucrare
 • diplomă de participare cu lucrare şi prezentare

Taxe de participare:

25 lei/participant fără lucrare

50 lei/participant cu lucrare

Taxa se va achita în contul în lei al Asociaţiei, deschis la Banca Transilvania:

RO02BTRLRONCRT0622336101

Pentru detalii, ne puteţi contacta la asociatiaafcedo@gmail.com sau puteţi vizita site-ul nostru: www.afcedo.com