Drepturile omului în asistenţa socială. Asistentul social, titular de drepturi

Cursul este conceput şi susţinut de organizaţia nonguvernamentală AFCEDO şi se adresează tuturor asistenţilor sociali, indiferent de natura responsabilităţilor profesionale cotidiene, dat fiind că tratează problematica drepturilor omului din perspectiva asistentului social, ca specialist.

PREZENTARE

În cadrul cursului, vom discuta noţiuni şi concepte fundamentale de drepturile omului cu aplicare pe domeniul asistenţei sociale şi vom prezenta şi analiza drepturile asistentului social, prin prisma iniţiativelor de la nivel internaţional.

TEMATICI

Valori şi principii transversale de drepturile omului

Traiectoria şi elementele constitutive ale unui drept

Categorii/generaţii de drepturi. Actualizarea şi încălcarea unui drept

Drepturile asistentului social

DERULARE

11 martie 2022 (16.00-18.30)

12 martie 2022 (10.00-12.30)

Cursul este organizat online pe platforma zoom.

DIPLOME

La finalizarea cursului, cursanţii vor primi certificate de participare.

TAXA

200 lei

FORMULAR DE ÎNSCRIERE