Despre noi

Asociaţia pentru Formare Continuă, Educaţie şi Drepturile Omului

îşi propune ca prin:

 • organizarea de cursuri de formare
 • conceperea şi susţinerea de evenimente socio-educaţionale şi culturale
 • propunerea de concursuri şi competiţii
 • participarea la proiecte
 • colaborarea cu alte organizaţii neguvernamentale şi instituţii
 • organizarea de ateliere, seminarii, conferinţe, simpozioane
 • derularea de programe și campanii educaționale, de informare și conștientizare
 • diseminarea de evenimente desfăşurate la nivel internaţional relative la drepturile omului
 • oferirea de stagii de voluntariat şi sesiuni de practică

să contribuie la o mai bună cunoaştere, promovare, aplicare şi protejare a drepturilor omului, la nivelul:

 • publicului larg
 • tinerei generaţii
 • categoriilor profesionale care sunt responsabilizate să cunoască şi să aplice drepturile