Conferinţe

16-18 noiembrie

În noiembrie 2001, Consiliul Europei a deschis către semnare Convenţia privind criminalitatea informatică, cunoscută sub numele de „Convenţia Budapesta”. La 20 de ani de la acest eveniment, Conferinţa Octopus 2021, derulată în perioada 16-18 noiembrie 2021, cu tema „Cooperarea împotriva criminalităţii cibernetice, va reuni o serie de evenimente tematice, prin care experţi din domeniul public şi privat, precum şi de la nivelul organizaţiilor internaţionale vor împărtăşi soluţii, bune practici, recomandări de gestionare a acestei probleme, din ce în ce mai îngrijorătoare.

Printre temele panelurilor, se regăsesc subiecte precum: Infracţiuni informatice conectate cu actualul context pandemic COVID-19, Infracţiunile cibernetice şi inteligenţa artificială, Detectarea automată a materialelor cu conţinut sexual adresate copiilor, Legislaţia privind infracţiunile cibernetice.

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/octopus-interface-2021#%22106157651%22:%5B1%5D

Afiş oficial al Conferinţei Octopus, 2021

11-12 octombrie 2021

Forumul Drepturilor Fundamentale 2021, găzduit de Fundamental Rights Agency (FRA) şi organizat în perioada 11-12 octombrie, şi-a propus să fie o platformă de dialog  privind provocările la adresa drepturilor omului cu care Europa se confruntă la ora actuală.  

Mai multe detalii: https://hybrid.fundamentalrightsforum.eu/

Foto: Afişul oficial al Forumului Drepturilor Fundamentale

30 septembrie-1 octombrie

Ca parte a implementării Strategiei ONU şi a Planului de Acţiune privind discursul instigator la ură, UNESCO, în colaborare cu Oficiul ONU pentru prevenirea genocidului şi pentru responsabilitatea de a proteja au organizat Forumul relativ la gestionarea discursului instigator la ură prin intermediul educaţiei.

Mai multe detalii: https://venue.events-nextechar.com/landing?show=UNESCO

Afişul oficial al Forumului relativ la gestionarea discursului instigator la ură prin intermediul educaţiei

16 septembrie 2021

UNHCR (Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite) şi International Task Force on Teachers for Education 2030 au organizat un webinar pe tema conceperii unor politici educaţionale în situaţii de urgenţă.

Mai multe detalii: https://teachertaskforce.org/events/crisis-sensitive-teacher-policy-and-planning-emergency-and-displacement-situations-webinar

Foto: logo International Task Force on Teachers for Education 2030

9 septembrie

Fundamental Rights Agency (FRA) a Uniunii Europene, a organizat un Seminar privind monitorizarea implementării Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CRPD) privind crearea unor indicatori pentru monitorizarea Convenţiei.

Astfel, seminarul a trecut în revistă modul în care autorităţile, instituţiile de drepturile omului, instituţiile academice şi societatea civilă pot colabora pentru a crea şi propune indicatori specifici, care pot fi utilizaţi eficient.

Mai multe detalii: https://fra.europa.eu/en/event/2021/seminar-explores-monitoring-crpd-implementation

Foto: logo FRA

8 şi 9 septembrie 2021

UNESCO a organizat, cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Alfabetizare, o conferinţă internaţională având ca teme revenirea post-pandemică şi reducerea decalajelor digitale. 

Mai multe detalii : https://en.unesco.org/sites/default/files/ild-2021-agenda-fr.pdf

Foto: Afiş oficial Conferinţă UNESCO Ziua Internaţională pentru Alfabetizare

8 şi 9 septembrie 2021

Sub preşedinţia slovenă a Consiliului Uniunii Europene, a fost organizată Conferinţa privind Educaţia şi formarea adulţilor – pentru un răspuns rezilient la viitoare provocări.

Mai multe detalii: https://conference-ale.eu/agenda-and-materials/

Foto: Afiş oficial UE Conferinţă Educaţia şi formarea adulţilor – pentru un răspuns rezilient la viitoare provocări

7 septembrie 2021

În cadrul Conferinţei relative la rolul ONG-urilor şi al institutelor de cercetare în promovarea normelor şi standardelor Consiliului Europei privind drepturile minorităţilor, organizate sub preşedinţia ungară CoE, tematicile panelurilor au cuprins prezentări privind actualizarea drepturilor minorităţilor, cu exemple şi rezultate obţinute, precum şi cu privire la participarea politică a tinerilor aparţinând minorităţilor.

Mai multe detalii: https://rm.coe.int/rev-2021-07-26-draft-programme-en-final/1680a39a3c

Foto: Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale a CoE

7 septembrie 2021

UNESCO  a organizat un eveniment online privind rolul cadrelor didactice în crearea unui mediu de învăţare sigur şi lipsit de violenţă, precum şi în combaterea bullying-ului în şcoală, dat fiind că profesorii sunt adesea martorii imediaţi ai incidentelor de hărţuire şi abuz fizic şi psihologic la şcoală şi primii care pot interveni pentru a diminua comportamentele violente.

Această reuniune internaţională organizată de UNESCO în data de 7 septembrie a precedat Forumul internaţional împotriva bullying-ului, care va avea loc în perioada 1-3 noiembrie, la Stockholm. Scopurile acestei reuniuni au fost acelea de a prezenta măsurile de implementare în şcoli de către profesori, modul în care aceştia sunt susţinuţi şi formaţi pentru a acţiona eficient.

Mai multe detalii:

Foto: Afiş oficial al Forumului anti-bullying UNESCO